Kontrol Sistemi ve Ekipmanları

Patates, Soğan, Havuç

Patates, Soğan, Havuç depolamada Orion Kontrol Sistemi ile depolama koşullarının daha etkin kontrolü ve ürünlerin daha yüksek kalitede depolanması sağlanmaktadır. Bir kontrol sistemi ile 16 adet odaya kadar kontrol sağlanabilir.

PT1000 tipi ısı sensörleri kontrol sisteminin temelini oluşturmaktadır. Sensörler hava kanalı/boşluğu içine, yığının üstüne ve oda içerisine yerleştirilerek ısı değerlerinin kontrolü ve kaydı sağlanır.

Bağıl nem sensörleri sayesinde ürünlerdeki su kaybı (fire) ve basınç lekeleri oluşumu azalır. Bağıl Nem sensörleri; hava kanalı içine, ürün yığının üstüne ve dış ortama yerleştirilerek, dış hava ile depo içi koordinasyonuna bağlı olarak depo içi nem oranının ayarlanmasını sağlar.

Karbondioksit (CO2) sensörü, depo içinde bulunan yüksek Karbondioksit oranının ölçümünde kullanılır. CO2 sensörü sayesinde havalandırma fanları gerektiği zamanda çalışır ve bu otomasyon sonucunda; enerji tasarrufu sağlanır.