Paket Tip Soğutma Sistemi

Paket soğutma sistemi; kompresör, kondenser (yoğunlaştırıcı) gibi temel bölümlerinin tek bir kabinde toplandığı (all-in-one) paket cihaz olup, evaporatörler (buharlaştırıcı) ve elektrik – otomasyon sistemi ile de bütünleşmiş bir soğutma sistemidir.

Bölünmüş (split) sistem olarak da isimlendirilen paket tip soğutma sisten Merkezi sistemden en önemli farkı; Soğuk hava tesisindeki her depo için ayrı ayrı paket cihaz tasarlanması gerekir.

Kompresör; Mekanik soğutma sisteminin temel elemanlarından olan kompresörün (sıkıştırıcı) soğutma çevrimindeki görevi, gaz hâlindeki soğutucu akışkanı sıkıştırmak ve soğutma sistemi içerisinde transferini sağlamaktır. Evaporatörde gaz hâline dönüşen soğutucu akışkanı, kompresör vakum gücü ile emer ve sıkıştırarak kondensere aktarma işlemi yapar. Kullanım amaçlarına uygun olacak şekilde farklı tipleri geliştirilmiş olan kompresörlerin soğuk depoculukta kullanılan tipleri, soğuk hava tesisinin kapasitesine ve tasarımına göre farklılık gösterebilmektedir.

Kondenser; (yoğunlaştırıcı); Mekanik soğutma sisteminin temel elemanlarından olan kondenserin soğutma çevrimindeki görevi, kompresör tarafından sıkıştırılmış likit hâldeki soğutucu akışkanın yüksek ısısını istenilen ısı değerine düşürmektir. Kullanım amaçlarına uygun olacak şekilde farklı tipleri geliştirilmiş olan kompresörlerin soğuk depoculukta kullanılan tipleri, soğuk hava tesisinin kapasitesine ve tasarımına göre farklılık gösterebilmektedir.