Gaz Sızdırmaz Kontrollü Atmosfer Depo Kapısı

Soğuk hava tesisinde muhafaza edilmek üzere soğuk odalarda depolanan meyve veya sebzeler solunum yapar ve bu nefes alıp verme anında; soğuk oda ortamındaki oksijeni kullanır ve karbondioksit üretir. Soğuk oda içerisindeki bu atmosfer gazlarını istediğimiz seviyelerde tutmak, depoladığımız meyvelerin, haşatını yaptıktan aylar sonra dahi kalitesini muhafaza etmek anlamına gelir.

Oda içerisindeki bu atmosfer gazları en çok soğuk oda kapılarında kaçabilmektedir. Bu gaz kaçaklarının önlenmesi için, soğuk oda kapılarına ilave teknikler uygulanarak, bu kapılar Kontrollü Atmosfer Oda Kapısı haline getirilmektedir.

Gaz sızdırmazlığın çok önem arz ettiği Kontrollü Atmosfer Odalarında kullanılan bu kapılar, gaz sızdırmazlığın en iyi sağlanabilmesi için özel kapı contaları ve ekstra kilitler ile desteklenmekte ve istenmesi halinde kapı kanadı üzerine gözetleme penceresi ilave edilerek ve yine istenmesi halinde, kapı kanadının alt contası ile zemin betonu arasında her hangi bir sızıntı olmasını engellemek için kapı eşiği profili ilave edilerek istenilen ölçülerde üretilebilmektedir.