Pal_flex

Pal_flex Sistemi, yumuşak meyveler için maksimal depolama rahatlığı
Meyvelerin en uygun depolama koşullarında muhafaza edilmesi için özel O2 – CO2 derişime ihtiyaç vardır. Bu, iklimlendirme sisteminizden çok şey bekler. Eğer soğuk hava deposundaki stoğun bir kısmını almak istiyorsanız, doğal olarak diğer meyvelerin koşullarını da bozmak istemezsiniz. Pal_flex300 ile bu sorun değildir, çünkü bu sistemle 300 palete kadar ürün, kısa/uzun süreli olarak, farklı Kontrollü Atmosfer (KA) şartlarında depolanabilir.

Paletlerde depolama;

  • Paletlerde, her palet bazında depolama koşullarını ayarlayabilme imkânı,
  • Küf, mantar ve aromalı kokuların taşınması problemi yoktur,
  • Ünitelerin bağlanıp sökülmesinde CO2 kaybı yoktur.

Sistem mavi ve kırmızı orman meyveleri, kiraz, Trabzon hurması (haki) gibi yumuşak meyvelerin ve bazı sebze türlerinin depolanması için son derece uygundur. Paletlerde depolama başka ünitelerin depolama koşulları kesintiye uğramadan stokun bir kısmını dağıtabileceğiniz anlamına gelir. Böylece depolama kaybı azalır, pazara sevkiyatta daha rahat hareket etme imkânı ile kârlılık oranı maksimuma yükseltilir.

Sistem
Pal_flex ünitesi; naylon bir örtü ve üzerine kasa veya kutu halindeki ürünlerin yerleştirildiği özel plastik bir paletten oluşur. Paletin üzerine 1,0 m (E) x 1,2 m (B) x 4,5m (Y) maksimum yükseklikte gaz sızdırmaz ve şeffaf bir naylon örtü geçirilir, böylece her palette, ürüne bağlı olarak bir tona varan meyve depolanabilir. Sistem örtü içerisindeki gaz koşullarını istenilen zaman periyodunda (minimum günde bir kez) ölçer ve istenilen set değerine göre CO2, N2 ve O2 oranlarını düzenler. Karbondioksit (CO2) gazını tüplerden, azot (N2) gazını jeneratörden ve oksijeni de dış havadan alır.

Rahat ve modüler
Pal_flex sistemi, geleneksel merkezi Pal_flex sisteminin modüler kurulmuş bir türüdür. Pal_flex sistemi en az10 adetten başlayarak, modeller olarak istenilen palet sayısına kadar çok rahat bir şekilde çoğaltılabilir